การเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

   ที่    รายละเอียดแยกรายตำบล    คลิกเพื่อเข้าดูข้อมูล
1   ในเมือง
2   ชัยนาท
3   ท่าชัย
4   ธรรมามูล
5   นางลือ
6   บ้านกล้วย
7   เสือโฮก
8   หาดท่าเสา
9   เขาท่าพระ
10   คุ้งสำเภา
11   ท่าฉนวน
12   หางน้ำสาคร
13   ไร่พัฒนา
14   วัดโคก
15   ศิลาดาน
16   อู่ตะเภา
17   บ่อแร่
18   มะขามเฒ่า
19   วังหมัน
20   หนองขุ่น
21   หนองน้อย
22   หนองบัว
23   วัดสิงห์
24   ดงคอน
25   ดอนกำ
26   เที่ยงแท้
27   บางขุด
28   แพรกศรีราชา
29   โพงาม
30   ห้วยกรด
31   ห้วยกรดพัฒนา
32   เขาแก้ว
33   ตลุก
34   บางหลวง
35   โพนางดำตก
36   โพนางดำออก
37   สรรพยา
38   หาดอาษา
39   เด่นใหญ่
40   บ้านเชี่ยน
41   ไพรนกยูง
42   วังไก่เถื่อน
43   สามง่าม-ท่าโบสถ์
44   หนองแซง
45   ห้วยงู
46   หันคา
47   กุดจอก
48   วังตะเคียน
49   สะพานหิน
50   หนองมะโมง
51   กะบกเตี้ย
52   เนินขาม
53   สุขเดือนห้า

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เลขที่ 1 ถนนวิเชียรปราการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท :: ผู้ดูแลระบบ :นางสาวอรรถพร ดั่นคุ้ม & นายกีรติ จันทร์ฤทธิ์