การสำรวจการเข้าเรียนประจำอำเภอ รวมทุกอำเภอ

ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น   16104   คน


  ชื่ออำเภอ/เขตบริการ   จำนวนประชากรในวัยเรียน   หมายเหตุ
1  เทศบาลเมืองชัยนาท  502  ดูรายละเอียด
2  เมืองชัยนาท  3030  ดูรายละเอียด
3  เนินขาม  912  ดูรายละเอียด
4  หนองมะโมง  1095  ดูรายละเอียด
5  หันคา  2788  ดูรายละเอียด
6  สรรพยา  1886  ดูรายละเอียด
7  สรรคบุรี  3006  ดูรายละเอียด
8  วัดสิงห์  1354  ดูรายละเอียด
9  มโนรมย์  1531  ดูรายละเอียด
10  รวมจำนวนประชากรในวัยเรียนทั้งสิ้น  16104  คน


 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เลขที่ 1 ถนนวิเชียรปราการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท :: ผู้ดูแลระบบ :นางสาวอรรถพร ดั่นคุ้ม & นายกีรติ จันทร์ฤทธิ์