.


รมต.กระทรวงศึกษาธิการ

รมต.กระทรวงศึกษาธิการ [width=285px, height=370px]
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพกิจกรรม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ศึกษาธิการจังหวัด

ศึกษาธิการ [width=270px, height=370px]
นายสมาน บุตศรี
ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

รองศึกษาธิการจังหวัด

รองศึกษาธิการ [width=270px, height=370px]
นายวินัย ตะปะสา
รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

ภาพกิจกรรมของ ศธจ.ชัยนาท